«Να ανοίξουν τα πανιά της διανόησης στους ανέμους των επιχειρημάτων, χωρίς να γνωρίζουν που αυτό τους οδηγεί.»   Michael Oakeshott

Advertisements