Ετικέτες

, , , ,

Τον εθνικό θησαυρό Το Γυναικοπάζαρο του Τηλέμαχου Κάνθου αποκτά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ακούγονται μουρμουρητά ότι πλήρωσε 100000 ευρώ.

Αν δεν είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε χρήμα για την Ιστορία μας, το μόνο που μας απομένει είναι οι ανέξοδες πατριωτικές κορώνες υπέρ αυτών που θυσίασαν τη ζωή τους. Αλλά  στο τέλος παραδίδουμε στους επόμενους θλιβερές αναμνήσεις από ένδοξες ήττες.

ΝΑΙ στον Κάνθο

μπράβο στον Πρύτανη που το σκέφτηκε

τιμή στο Συμβούλιο που το ενέκρινε.

Όσο σκεφτόματε έτσι υπάρχει ελπίδα να δούμε την οικονομική κρίση ως την απαρχή μιας νέας εποχής αναγέννησης και δημιουργίας.

Advertisements