Γιατί παραπονιούμαστε αντί να προτείνουμε; Γιατί διαμαρτυρόμαστε αντί να δημιουργούμε;

Advertisements