Εισηγηση απο προεδρικό υποψήφιο για τα πανεπιστήμια:

«Το κράτος να παρέχει μόνο ένα μέρος του προϋπολογισμού τους (π.χ.70%) και το υπόλοιπο (π.χ. 30%) θα πρέπει να αποτελεί προϊόν των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ίδιων των ιδρυμάτων.»

Πάρα πολύ έξυπνη εισήγηση. Στο βιβλίο μου Η ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ φαίνεται οτι ήδη απο το 2010 το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ξεπεράσει αυτή την αναλογία (σελ. 574):
– κρατική χορηγία 97.7 εκατ.
– άλλα έσοδα 35.3 εκατ.

Όταν οι πολιτικοί διαβάζουν, προβληματίζονται και προτείνουν έξυπνες λύσεις μια χώρα έχει μέλλον.

Στην αντίθετη περίπτωση…..?

Advertisements