Ο Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος της Επιτροπής Θεσμών και Αξιών θέτει τα κόμματα υπεράνω των νόμων της χώρας! Ποιοι θεσμοί? Ποιές Αξίες?

Advertisements