Μια χώρα σώζεται ή καταστρέφεται από τις Αξίες της. Και δεν είναι οι Αξίες των πανεπιστημίων που κατέστρεψαν την Κύπρο, αλλά όσοι θεωρούν το ψεύδος και την προχειρότητα σταθερές αξίες της πολιτικής διαδικασίας.

Advertisements