Μια χώρα καταστρέφεται από την ανικανότητα της ηγεσίας να εστιαστεί στα κύρια και ουσιώδη αντί στα πρόσκαιρα και ευκαιριακά.

Advertisements