Ο ρόλος μου στην Κεντρική Τράπεζα, για πρώτη και τελευταία φορά: Νυν υπέρ πάντων η Οικονομία…όσο καλύτερα το αντιλαμβάνομαι.

Advertisements