Ετικέτες

,

Ιστορία των Δημοσίων Έργων

Λευκή Βίβλος

Μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση

Δημόσιων Οργανισμών στην Κύπρο

Cyprus Association of Directors

Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου

Δεκέμβριος 2010

Αναθεωρήθηκε: Ιούνιο 2012

Σταύρος Α. Ζένιος, Κυριάκος Κόκκινος, Επαμεινώνδας Επαμεινώνδα

Η πλήρης μελέτη αναρτημένη εδώ σε αρχείο PDF.

(https://drive.google.com/file/d/0B9bC3GbEpmL3ZkpRVS1KM2IxVEk/view?usp=sharing)

Advertisements