Τόσες πολλές ανοησίες από τόσους πολλούς μέσα σε τόσο λίγες ώρες.

Σε όσους ρωτούν:

Θα μιλήσω, αλλά σφαιρικά.
Για policy, όχι για politics.
Για θεσμούς, όχι για άτομα.

Advertisements