Γραμμένο πριν την έκρηξη στο Μαρί, το βιβλίο παραμένει, δυστυχώς, επίκαιρο.

Πολιτική μεταρρύθμιση για την Κύπρο του 21ου αιώνα.

Advertisements